Historia

En snabbtitt på Göteborgs historia

Man har hittat cirka 8000 år gamla fragment av bosättningar på och omkring den plats där Sveriges näst största stad Göteborg idag ligger. Området har varit bebott av och till sedan dess, och under åren 1300-1600 låg här tre svenska städer (området blev svenskt först någon gång på 1200-talet), givetvis vid olika tidpunkter. Ändå var det först i början av 1600-talet som namnet Göteborg började att användas. År 1604 började den första bebyggelsen, men staden blev nedbränd av Danmark redan sju år senare.

Göteborg började anläggas på nytt år 1619, på Gustav II Adolfs initiativ. Under detta århundrade bestod Göteborgs population till stor del av skottar, tyskar och nederländare. Att så många från Nederländerna uppehöll sig här berodde på att Gustav II Adolf främst anlitade nederländare för att anlägga staden, då de hade ett rykte om sig att vara särskilt duktiga på att bebygga sankmarker. På grund av mängden av människor från Nederländerna sågs Göteborg nästan som en nederländsk kolonialstad; det gick så långt att det ansågs nödvändigt att tvångsflytta in svenskar.göteborgs historia

Framåt mitten av 1700-talet hade Göteborg utvecklats till en förhållandevis stor handelsstad med cirka 10 000 invånare. Mycket av det hade att göra med att staden utgjorde bas för Ostindiska kompaniet, ett handelskompani som handlade med bland annat Kina. Handeln var väldigt gynnande för Göteborg ekonomiskt sett, så länge den varade, men i början av 1800-talet upphörde handeln med Ostindien, i samband med depressionen efter Napoleonkrigen. Vid den här tiden hade antalet invånare ökat till närmare 13 000, och skulle fortsätta att öka med raketfart under 1800-talet för att år 1900 landa på 130 619, en ansenlig siffra med dåtida svenska mått.

I början av 1900-talet hade Göteborg blivit en fullfjädrad industristad, med närmare 28 000 anställda i stadens industrier, med de flesta anställda inom textil- och metallindustrin. Vid den här tiden steg sysselsättningen inom industri snabbare i Sverige än någon annanstans, procentuellt sett, vilket blev särskilt tydligt i Göteborg. Stadens ekonomi fick sig emellertid ett par ordentliga törnar under 1900-talet, till exempel i samband med den finansiella krisen på 1920-talet. Antalet invånare fortsatte ändå att öka i rask takt, och i slutet av 1900-talet hade stadens befolkning växt till 460 000, till viss del tack vare den tilltagande invandringen.